Chủ đầu tư khẳng định luôn đem lại chính sách bán hàng dự án Athena Fulland tốt nhất tới người mua nhà. Đây chính là kim chỉ nam cho mọi kế hoạch nhằm mang lại giá trị tối đa cho người mua mà chủ đầu tư cùng các đơn vị phân phối triển khai trong giai đoạn vừa qua.

Chính sách bán hàng dành cho khách hàng mua dự án Athena Fulland

Điều 1: Ban hành chính sách bán hàng áp dụng từ ngày 13/12/2017 – 13/1/2018 cho khách hàng mua nhà dự án Đại Kim như sau:

Chính sách bán hàng

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngay 13/12/2017.
Điều 3: Gía trị khuyến mãi Iphone được trừ vào hợp đồng mua bán khi khách hàng ký HĐMB nhà ở.
Điều 4: Ban tổng giám đốc, các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quyết định này.

Tiến độ thanh toán và chính sách chiết khấu

Điều 1: Ban hành tiến độ thanh toán và chính sách chiết khấu cho khách hàng thanh toán sớm khi mua nhà thuộc dự án Athena Fulland như sau:

Tiến độ thanh toán áp dụng cho 50 khách hàng đầu tiên

Chính sách bán hàng

Chính sách chiết khấu thanh toán sớm áp dụng cho 50 khách hàng đầu tiên

Chính sách bán hàng

Tiến độ thanh toán áp dụng từ khách hàng thứ 51

Chính sách bán hàng

Chính sách chiết khấu thanh toán sớm áp dụng từ khách hàng thứ 51

Chính sách bán hàng

Điều 2: giá trị chiết khấu được tính trên giá trị căn hộ chưa VAT, chưa phí bảo trì và trừ đi các khuyến mại nếu có.
Điều 3: quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/12/2017
Điều 4: ban tổng giám đốc, các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Đăng ký mua dự án Athena Fulland liên hệ:
Ban quản lý dự án- Hotline: ☎: 0973 366 255